جنازه حاجی ۷۰ ساله مراکشی پس از حادثه منا به همراه دیگر جنازه‌ها جمع‌آوری و راهی بیمارستان شد، اما زنگ تلفن همراه وی که آن را محکم به لباس احرام خود بسته بود توجه پرستاران را جلب کرد و بالاخره متوجه شدند که وی زنده است.به گزارشMuslimPress؛ «محمد أکناو»، پیرمرد ۷۰ ساله مراکشی است که به همراه همسر و ۲ دختر خود برای ادای مناسک حج به مکه سفر کرده بود.وی پس از حادثه منا جزو مفقودین بود و خانواده وی در حالی که نگران حالش بودند در میان جنازه‌های حاجیان حادثه منا در پی یافتن جنازه وی بودند که خبر زنده بودنش آن‌ها را غافلگیر کرد.دختر محمد أکناو در این باره می‌گوید: بعد از رمی «جمرات» در حالی که مادر و خواهرم به کاروان مراکشی بازگشتند، خبری از پدرم نبود.وی افزود: پدرم در فشار جمعیت از هوش رفته بود و چون در میان تعداد زیادی جنازه قربانیان حادثه منا بود، امدادگران او را نیز همراه قربانیان به عنوان جنازه حمل کردند.به گفته دختر این حاجی مراکشی، حاج محمد أکناو جزو مردگان بود و جنازه او در میان توده عظیم جنازه‌ها قرار داشت، اما سرنوشت او را مجدداً به زندگی بازگرداند.وی در ادامه اظهار داشت: گوشی تلفن همراهی که پدرم محکم به لباس احرام خود بسته بود باعثشد تا او دوباره به زندگی بازگردد.به گفته وی زنگ خوردن گوشی موبایل پدرش باعثشد تا مسئولان بیمارستان منا برای پاسخ دادن به آن به سمت پدرش بروند و همانجا متوجه بشوند که او هنوز زنده است.مسئول کاروان محمد إکناو در این باره می‌گوید: لطف خداوند بود که گوشی تلفن همراه علی‌رغم همه فشارهای جمعیت و پس از حمل جسد محمد همچنان همراه او مانده و در مسیر مفقود نشده بود.وی تصریح کرد: حاج محمد بیماری قلبی داشت و در همان روز هم آفتاب‌زده شده و به همین دلیل وی در میان فشار انبوه جمعیت از هوش رفته بود. منبع: ایکنا