مشاور سابق وزیر بهداشت مصر، با بیان اینکه بر اجساد شهدا فاجعه منا هیچ اثری از زخم یا کوفتگی وجود ندارد، علت درگذشت حجاج در این حادثه را احتمال استشمام گاز سمی عنوان کرد.

به گزارشMuslimPress؛ مشاور سابق وزیر بهداشت مصر در مصاحبه با شبکه CBC، ابعاد تازه ای از احتمال عمدی بودن حادثه منا را فاش کرد.وی در این باره با بیان اینکه از اجساد شهدای حادثه منا بازدید کرده است، افزود: من و همه پزشک های بیمارستان ها شک داریم که علت درگذشت حجاج یک گاز ناشناخته است یا خیر، زیرا بر اجساد شهدا هیچ اثری از زخم یا کوفتگی وجود ندارد.وی همچنین افزود: تعداد زیادی از مجروحین نیز حافظه خود را از دست داده اند.

[video width="428" height="336" mp4="http://www.fa.muslimpress.com/wp-content/uploads/2015/10/video_2015-09-30_23-51-12.mp4"][/video]