براساس تحقیق گروه حقوق بشری «دفاع از کودکان»، بیش از ۱۹۹۱ کودک فلسطینی از سال ۲۰۰۰ به دست نظامیان و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی کشته شده اند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری فلسطینی معا، طبق تحقیق گروه حقوق بشری «دفاع از کودکان»، بیش از ۱۹۹۱ کودک فلسطینی از سال ۲۰۰۰ به دست نظامیان و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی کشته شده اند.در این تحقیق بیان شده است توسعه مداوم شهرک سازی ها در اراضی اشغالی قدس شرقی و کرانه باختری، کودکان و خانواده های فلسطینی را در مقابل خشونت های شهرک نشینان قرار می دهد.اینگونه اقدامات اسرائیلی به طور فزاینده ای کودکان فلسطینی را در محیط به شدت نظامی قرار می دهد و به همین دلیل آنها با خشونت های بیشتری از طرف نیروهای نظامی اسرائیلی و همچنین شهرک نشینان این رژیم مواجه می شوند.بر اساس این تحقیق، در طول سال ۲۰۱۴، در اراضی اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی ۱۲ کودک فلسطینی به دست نظامیان اسرائیلی کشته شده اند.همچنین در هیچ کدام از پرونده های بررسی شده گروه دفاع از کودکان مدرکی مبنی بر تهدیدبودن کودکان کشته شده برای اسرائیلی ها بدست نیامده است.طبق این گزارش ۵۵۳ کودک کشته شده از سال ۲۰۰۰، تنها در سال ۲۰۱۴ و در طول جنگ ۵۱ روزه رژیم صهیونیستی در نوار غزه رخ داده است که ۶۸ درصد از این میان زیر ۱۲ سال سن داشته اند.

منبع: قدسنا