اعضای پارلمان افغانستان از دولت خواستند هرچه سریعتر وزارت دفاع را از حالت سرپرستی خارج نماید و نامزد وزارت دفاع را معرفی کند.به گزارشMuslimPress؛ وزارت دفاع افغانستان یک سال است که با سرپرست اداره می شود؛ با توجه به اوضاع وخیم امنیتی این کشور و تشدید حملات گروه های تروریستی به منالطق مختلف افغانستان، این مساله نگرانی های زیادی میان مردم و مسئولین پدید آورده است.علاوه بر وزارت دفاع، برخی دیگر از نهادهای مهم این کشور از جمله دادستانی کل و برخی استانداری ها نیز با سرپرست اداره می شوند. برخی از تحلیل گران معتقدند این مساله موجب شده تا روند رسیدگی به امور با تاخیر انجام شود.نمایندگان پارلمان افغانستان با انتقاد از تاخیر طولانی مدت در معرفی نشدن نامزد پیشنهادی وزارت دفاع معتقدند دولت در این زمینه مسئولانه برخورد نمی کند. پیش از این اعضای پارلمان افغانستان به «معصوم استانکزی» به عنوان وزیر دفاع افغانستان رای مثنبت نداده بودند.