۸ حاجی از جمهوری اسلامی افغانستان، در میان مفقودین حادثه سرزمین «منا» قرار دارند.

به گزارش MuslimPress؛ در حالی در حادثه روز پنج شنبه سرزمین «منا» حدود ۱۳۰۰ نفر از زائران بیت الله الحرام کشته شده اند که از سرنوشت صدها نفر نیز هنوز خبری نیستبنا بر اعلام رسانه ها، ۸ حاجی از جمهوری اسلامی افغانستان در میان مفقودین حادثه سرزمین «منا» قرار دارند.لازم به ذکر است که محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان اعلام کرده بود که هیچ یک از زائران این کشور در حادثه منا کشته نشده اند.