هشتاد و شش سازنده و متخصص، پرده قدیمی کعبه را با پرده جدیدی جایگزین کردند.
به گزارشMuslimPress؛به نقل از شبکه المیادین، پرده کعبه تعویض شد.
هشتاد و شش سازنده و متخصص، پرده قدیمی کعبه را برداشتند و پرده جدید را جایگزین آن کردند. پرده کعبه از ابریشم خالص و طلا در کارگاه پرده کعبه شریف در مکه مکرمه ساخته می‌شود.