به گفته وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، سال جاری ۳۳۰۰ تُن موادمخدر در این کشور تولید شده است که این میزان در سال گذشته به ۶۴۰۰ تُن می‌رسید و این ارقام کاهش ۴۸ درصدی را در تولید موادمخدر نشان می‌دهد.

به گزارشMuslimPress؛ «سلامت عظیمی»، وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان می‌گوید که کشت خشخاش در سال جاری کاهش ۱۹ درصدی داشته است.به گفتۀ خانم عظیمی، سال گذشته ۲۲۴ هزار هکتار زمین خشخاش در افغانستان کشت شده بود که این رقم در سال جاری به ۱۸۳ هزار هکتار رسیده است.وزیر مبارزه با موادمخدر افغانستان همچنین گفت که سال جاری ۳۳۰۰ تُن موادمخدر تولید شده است که این میزان در سال گذشته به ۶۴۰۰ تُن می‌رسید و این ارقام کاهش ۴۸ درصدی را در تولید موادمخدر نشان می‌دهد.اما شماری از اعضای پارلمان افغانستان گفته‌های وزیر مبارزه با مواد مخدر این کشور را رد کرده و گفتند که خشخاش هم‌اکنون در ولایت هلمند در سه فصل سال کشت می‌شود. آنان ارقام ارایه‌شده وزیر مبارزه با موادمخدر این کشور را غلط خواندند و گفتند که کارکردهای این وزیر برای آنان قابل پذیرش نیست.با این حال «نسیمه نیازی»، یکی از اعضای پارلمان افغانستان می‌گوید که در کشت و قاچاق موادمخدر شماری از مقام‌های امنیتی و دفاعی و اتباع خارجی دست دارند.وی افزود که چندی پیش، نزدیک به ۳۰ تن از نیروهای امنیتی مبارزه با موادمخدر توسط نیروهای ناتو کشته شدند. این رویداد چندی پیش در منطقۀ «ریگ» ولایت هلمند صورت گرفته بود.اما سلامت عظیمی با تمام این انتقادها خاطرنشان ساخت که سال گذشته ۲۶۹۲ هکتار زمین خشخاش از بین رفته، در حالی که این وزارت در سال جاری ۳۷۶۰ هکتار زمین کوکنار را از بین برده است.عظیمی افزود، در سراسر کشور ۱۰۸ مرکز درمانی برای معتادان وجود دارد که تداوی ۱۰ هزار معتاد در این مرکزها در حال تداوی هستند.او با اشاره به این که در سراسر افغانستان بیش از ۴۰ هزار معتاد نیاز به تداوی دارند گفت، برای تداوی تمام معتادان موادمخدر به ده میلیون دالر نیاز است که بودجۀ این وزارت تنها سه میلیون دلار است.بر پایه گزارش‌ها تا سال گذشته در سراسر افغانستان ۳ میلیون تن به موادمخدر معتاد بودند.