تازه ترین مطالعات یک مرکز تحقیقاتی نشان می دهد که اعضای داعش از سال ۲۰۱۴ تاکنون بیش از پیش از این گروه تروریستی و تکفیری فرارمی کنند.
به گزارشMuslimPress؛ مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و خشونت سیاسی(ICSR) با انتشارگزارش نتیجه مطالعات خود اعلام کرد: افرادی که از داعش جدا می شوند، با خطر بازداشت شدن در کشورهایشان یا کشته شدن به دست داعش مواجه می شوند زیرا داعش اعضای جداشده خود را کافر تلقی می کند.گزارش این مرکز تحقیقاتی حاکیست: ۸۵ نفراخیرا از داعش جداشده وآمادگی خود را برای مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند زیرا معتقدند فاش شدن ماهیت داعش، د مانع پیوستن دیگران به این گروه مسلح و افراطی خواهد شد.صدها نفر پیش از این از داعش جداشده و تعدادی با گذشتن از مرزهای ترکیه خود را به کشورهایشان رسانده اند ولی برخی دیگر به دست داعش اعدام شده اند و تعداد بسیاری نیز به جداشدن و فرار کردن فکر می کنند.مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و خشونت سیاسی اصلی ترین علت جداشدن اعضای داعش را وحشیگری این گروه تروریستی اعلام کرد و افزود: اکثر افرادی که از داعش جداشده اند، در این مساله اتفاق نظر دارند که علت جدا شدن روز افزون اعضاء، رفتارهای وحشیانه این گروه است. فساد مالی و بی بند و باری سرکردگان داعش نیز از دیگر عوامل جدا شدن اعضای این گروه تروریستی و تکفیری فعال در سوریه و عراق است.بسیاری از اعضای جداشدۀ داعش نیز برای فرار از اجرای حملات انتحاری تروریستی، مناطق تحت تصرف این گروه را ترک می کنند و به مناطق دیگر پناه می برند.مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و خشونت سیاسی به نقل از یکی از اعضای جداشدۀ داعش گزارش داد: داعش همه جهان را می ترساند، با هر فکری که منطبق با افکارش نباشد، مخالف است و هر عضوی که دستوراتش را اجراء نکند، کافر و واجب القتل است.بیش از دو سوم افرادی که با مرکز بین المللی مطالعه افراط گری و خشونت سیاسی مصاحبه کردند، سال ۲۰۱۵ از داعش جدا شدند.گروه تکفیری و تروریستی داعش از اوایل سال گذشته بخش های گسترده ای از عراق و سوریه را به اشغال خود درآورده و به جنایت های گسترده ای در این مناطق دست زده است.منبع: العالم