نظامیان صهیونیست یک فلسطینی را به ضرب گلوله در کرانه باختری رود اردن به شهادت رساندند.به گزارشMuslimPress؛ رسانه ها گزارش دادند که یک فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان صهیونیست در کرانه باختری به شهادت رسیده است. در این گزارش به هویت این فلسطینی و جزئیات بیشتر آن اشاره ای نشده است.