گروه تروریستی داعش با انتشار چند فیلم، از مسلمانان خواست مهاجرت به اروپا را متوقف کنند و در مناطق تحت تسلط این گروه که آن را " دولت اسلامی " می خواند، بمانند.
به گزارشMuslimPress؛ این گروه تروریستی با اعلام اینکه ترک سرزمین های مسلمانان گناهی کبیره است، به مهاجران اعلام کرد: در اروپا جز خواری و زندگی غیراخلاقی چیزی عایدتان نخواهد شد.