عربستان از موشک های حاوی گازهای سمی در تجاوز به یمن استفاده می کند.
به گزارشMuslimPress؛به نقل از خبرگزاری یمنی " العهد "، عربستان برای جبران شکست های خود در داخل خاکش همچنین در استان های مأرب و صنعا، شهرهای مختلف یمن را خصوصاً شهر صعده - مرکز استان صعده - بیش از پیش بمباران می کند و از موشکهائی استفاده می کند که حاوی گازهای سمی و بیماری زا است.
جنگنده های عربستان شهر صعده را که هر روز بمباران می شود، در چند روز گذشته بار دیگر موشک باران کردند ولی موشک ها این بار جدید بودند و پس از اصابت به روستاها، منازل مسکونی و اراضی زراعی گازهای سمی از آنها متصاعد شد، که همین امر شیوع بیماری های مختلف را به همراه خواهد داشت.بر اساس این گزارش، جنگنده های عربستان موشک هایی که در سطح جهان ممنوع است، به سوی روستاهای منطقه مران استان صعده و برخی از مناطق مرزی شلیک کردند که دود سفید از این موشک ها به هوا بلند می شد و باعثبروز بیماری های پوستی و تنفسی شده است و بیش از ۱۷ یمنی که در میان آنان تعدادی زن و کودک دیده می شوند، به علت ابتلا به بیماری های ناشناختۀ ناشی از این حملات موشکی جان خود را از دست دادند و دچار استفراغ خونی شده بودند.جنگنده های عربستان شدیدتر از قبل مناطق مسکونی استان صنعا را بمباران می کنند و منازلی را در منطقه الجراف بر سر ساکنین اش در حال خواب منهدم کردند و مناطق مسکونی دیگر و ساختمان تلویزیون این استان را نیز تخریب کردند.
منبع: العالم