بیش از ۴ هزار مهاجر روز جمعه از کرواسی وارد مجارستان شدند.
به گزارشMuslimPress وبه نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان بوداپست اعلام کردند بیش از ۴ هزار مهاجر روز جمعه از کرواسی وارد مجارستان شدند.
رئیس واحد مقابله با حوادثمجارستان اعلام کرد آمار مهاجران در جمعه شب سه هزار نفر برآورد شد؛ اما تنها در چند ساعت شمار مهاجران به ۴۴۰۰ نفر افزایش یافت. وی در ادامه افزود ۲۸ کیلومتر از ۴۱ کیلومتر مرز کرواسی مجارستان که باید بسته شود، تا کنون مسدود شده است. وی همچنین تصریح کرد در قطاری که ۸۰۰ مهاجر را از کرواسی به مجارستان می آورد، ۴۰ پلیس مسلح کروات وجود داشت که اقدامی بی سابقه به حساب می آید. وی همچنین از خلع سلاح این افراد خبر داد. پلیس مجارستان با تکذیب این خبر اعلام کرد هیچ بازداشت و یا خلع سلاحی انجام نشده است.