طی برگزاری مراسمی در کنسولگری افغانستان در دبی، سالروز شهادت احمد شاه مسعود و هفته شهید، گرامی داشته شد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری بخدی؛ مسئول کنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در دبی، مجلسی را به مناسبت گرامیداشت هفته شهید و چهاردهمین سالروز ترور احمد شاه مسعود، در این شهر برگزار کرد.در این مراسم آقای نجرابی، پیرامون گرامیداشت از هفته شهید، مقام و جایگاه شهداء و در رابطه به چهاردهمین سالروز ترور احمدشاه مسعود و دیگر فرماندهان و رهبران که جان شان را در راه آزادی و استقلال نثار کردند، صحبت کردند.فضل الله رشتین، سرپرست سفارت افغانستان مقیم ابوظبی نیز در مورد شخصیت احمد شاه معسود و مبارزه او علیه قشون سرخ(سربازان شوروی سابق) صحبت کرد.نمایندگان مردم افغانستان در شهر های العین، شارجه و راس الخیمه نیز پیرامون اهمیت و در رابطه به ابعاد شخصیتی مسعود سخنرانی کردند.مولوی صاحب حبیب الرحمن به نمایندگی از علمای افغانستان مقیم امارات، در رابطه به اهمیت و جایگاه شهدا در متون اسلامی صحبت کرد.صاحب راشد الدین محمدی، نیز درباره چشم دیدهای خود از فعالیت و مبارزه احمدشاه مسعود توضیحات داد و به اهیمت وحدت ملی و یکپارچگی مردم افغانستان در شرایط کنونی تاکید کرد.