نخست‌وزیر انگلیس هنگام ورود به خیمه آوارگان سوری فراموش کرد به عکاس یادآوری کند که از کفش او بر روی زیرانداز کهنۀ پناهندگان عکس نگیرد!

به گزارشMuslimPress؛ دیوید کامرون که برای " اطلاع از وضعیت آوارگان سوری " در لبنان و اردن به این دو کشور سفر کرده، با کفش وارد خیمۀ آنها شد.نخست وزیر انگلیس که کشورش به همراه فرانسه و آمریکا، فرماندهان اصلی تجاوز ناجوانمردانه به کشور و ملت سوریه با وساطت برخی حکام کشورهای عربی و اسلامی هستند، در بازدید از اردوگاه آوارگان سوری در لبنان، هنگام ورود به خیمه با کفش بر روی زیرانداز کهنۀ آوارگان سوری قدم نهاد.بازدید نخست وزیر یک کشور غربی از اردوگاه آوارگان سوری در حالی صورت می گیرد که هیچ یک از مقامات رسمی کشورهای عربی پذیرنده مهاجران و دیگر کشورهای ثروتمند عربی حتی برای نمایش هم به دیدار آوارگان سوری نرفته است.

منبع العالم