سازمان بدر عراق طی رزمایشی از موشک سنگین خود رونمایی کرد و اقتدار خود را به نمایش گذاشت.به گزارشMuslimPress؛ سازمان بدر عراق که از بزرگترین گروه‌های مقاومت اسلامی در عراق به شمار می‌رود، طی رزمایشی از جدیدترین تسلیحات و ادوات خود رونمایی کرد.سپاه بدر در این رزمایش که در جنوب عراق برگزار شده بود، موشک سنگین «سلام ۱» را شلیک کرد و اقتدار خود را به نمایش درآورد.به استناد حساب کاربری شبکه اجتماعی توئیتر منتسب به این سازمان انقلابی، رزمایش یاد شده با شعارهای مذهبی کلید خورد و پس از آن، رزم‌آوران با آمادگی هرچه بیشتر به صفوف مبارزه با گروه صهیونیستی سعودی داعش پیوستند.به گزارش ابنا، پیش بینی می‌شود که این موشک سنگین به یاد شهید «سلام الدیراوی» فرمانده فقید سازمان بدر عراق، نامگذاری شده است. منبع: ابنا