به نقل از پایگاه خبری گاتنر  تا دلوسپرت ژاپنی ها پای چپ لیو‌نل مسی را که موفق به کسب چهار توپ طلا در فوتبال شده است از بیست و پنج کیلوگرم فلزات گرانبها از جمله طلا ساختند که به گفته رسانه‌ی خبری رقمی معادل چهار میلیون یورو ارزش مالی دارد ژاپنی ها قصد دارد تا با به فروش رساندن پای چپ لیونل مسی که از طلا و دیگر فلزات گرانبها ساخته شده است درآمد حاصل از آن را دریک خیریه خرج کرده و به قربانیان زمین لرزه و سونا‌می در ژاپن اختصاص دهند