مساجد نیوزیلند در روز آشنایی با دین اسلام میزبان غیر مسلمانانی بود که علاقمند بودند از نزدیک با مبانی مترقی این دین الهی آشنا شوند.به گزارشMuslimPress؛به منظور معرفی هر چه بیشتر دین اسلام به غیر مسلمانان برنامه های متنوعی در مساجد شهرهای مختلف نیوزیلند برگزار شد. گفتگو با غیرمسلمانان، جلسات پرسش و پاسخ و برگزاری نمایشگاه هایی با هدف شناساندن هر چه بیشتر مفاهیم مترقی و جهان شمول این دین الهی به غیرمسلمانان از جمله برنامه های این مراسم بود. از نکات جالب این برنامه حضور پررنگ کودکان غیرمسلمان نیوزیلندی همراه والدین خود در مساجد در بود.