حزب الله لبنان با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن یورش مداوم شهرک نشینان صهیونیست به مسجد الاقصی، خواستار گسترده ترین همبستگی جهانی با مسجد الاقصی و مدافعان آن شد.
به گزارشMuslimPress؛دراین بیانیه آمده است: حزب الله یورش مداوم شهرک نشینان صهیونیست با حمایت و تایید پلیس، ارتش و کابینه رژیم اسرائیل به مسجد الاقصی را که در سایه سکوت کامل عربی و همدستی آشکار بین المللی انجام می گیرد، محکوم می کند.
در بیانیه حزب الله با اشاره به تعرض پلید صهیونیست ها به مقدسات مسلمانان و مسیحیان آمده است: این حمله رو به افزایش بیانگر میزان توطئه ای است که مسجد الاقصی با آن روبرو است. هدف از این توطئه نیز تقسیم مسجد الاقصی و سپس تخریب آن است.این بیانیه افزود: همه این تلاش های صهیونیست ها در حالی صورت می گیرد که ما شاهد هیچگونه واکنش حکام عرب - هرچند ظاهری و اندک - نیستیم. این وضعیت را نه تنها می توان سرسپردگی کامل در برابر نقشه صهیونیست ها بلکه همدستی آشکار با آنها دانست. نهادهای بین المللی و سازمانهای ذیربط جامعه بین المللی نیز به طور کامل غایب هستند و این وضعیت، سرنوشت مسجد الاقصی را در معرض خطر شدیدی قرار می دهد.حزب الله لبنان در این بیانیه خواهان گسترده ترین کمپین همبستگی عربی و اسلامی و بین المللی با مسجد الاقصی و مدافعان آن در راستای حفاظت از مقدسات مسلمانان و مسیحیان در قدس شریف و همه سرزمین فلسطین در برابر طرح صهیونیست ها شد که همگان را بدون استثنا هدف قرار می دهد.منبع: العالم