کارشناسان امور تامین اجتماعی عربستان ضمن تاکید بر این که به خانواده های قربانیان جرثقیل مکه دیه تعلق خواهد گرفت، بیان کردند: مقدار این دیه برای هر قربانی ۳۰۰ هزار ریال سعودی خواهد بود.
به گزارشMuslimPress؛طبق آخرین آمارها تعداد کشته شدگان سقوط جرثقیل به ۱۰۷ نفر رسید.کارشناسان شرکت امور تامین اجتماعی تصریح کردند: مقدار کل دیه پرداختی ۳۲ میلیون ریال سعودی خواهد بود.یکی از مسوولین تامین اجتماعی عربستان گفتد: سقوط جرثقیل از جمله حوادثی است که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار می گیرد، زیرا یکی از حوادثطبیعی محسوب می شود.مسوول تامین اجتماعی همچنین افزود: شورای وزیران در سال گذشته قراری صادر کرد که به موجب آن وظیفه مداوای زایران خانه خدا در موسم حج بر عهده دولت سعودی خواهد بود.
منبع: شیعه نیوز