جنبش حماس با انتشار بیانیه‌ای برای روز جمعه به عنوان «روز یاری مسجد الاقصی، ایستادگی در برابر توطئه» تقسیم زمانی و مکانی این مسجد توسط نیروهای اشغالگر صهیونیست و کمک به محافظان قدس، بسیج عمومی اعلام کرد.به گزارشMuslimPress؛به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، در این بیانیه آمده است: جنبش حماس تمام مردم فلسطین در داخل و هر مکان دیگر را به شرکت گسترده در تظاهرات جمعه و درگیری با اشغالگران صهیونیست که می خواهند منویاتشان را در مسجد الاقصی عملی کنند، فرا می خواند.به گزارش العالم، جنبش حماس در این بیانیه از تمام مردم فلسطین لبیک به ندای دین، وطن و وظیفه در قبال شهر قدس اشغالی و مسجد الاقصی را خواستار شده و حرکت مردمی را مانعی در مسیر تحقق توطئه های اشغالگران صهیونیست برای تقسیم مکانی و زمانی مسجد الاقصی می داند.شهر قدس در روزهای اخیر شاهد درگیری خطرناک و تلاش نیروهای اشغالگر صهیونیست برای تقسیم زمانی و مکانی مسجد الاقصی میان مسلمانان و صهیونیست‌هاست که از دو روز پیش به درگیری شدید محافظان مسجد با نیروهای اشغالگر و شهرک نشینان صهیونیست انجامیده است.