کشورهای اتریش، هلندو اسلواکی تدابیر امنیتی در مناطق مرزی خود را برای مقابله با موج پناهجویان افزایش داده‌اند.به گزارشMuslimPress؛جوانا میکل لایتنر، وزیر کشور اتریش، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران در بروکسل، پایتخت بلژیک، گفت کشورش بدون توجه به پیمان شینگن، در نظارت بر مناطق مرزی خود از آلمان تبعیت می‌کند.میکل لایتنر گفت: «بله، ما همان کاری را می‌کنیم که آلمان انجام داد، بدان معنا که در چارچوب شینگن کنترل‌های موقت بر مرزها مجاز می‌شود.»این اظهارات یک روز پس از آن مطرح می‌شود که آلمان اعلام کرد برلین در مناطق مرزی با اتریش مدارک را کنترل خواهد کرد.رینولد میترلنر، معاون صدر اعظم اتریش، گفت: «اگر آلمان کنترل مرزی انجام می‌دهد، در آن صورت اتریش نیز باید کنترل مرزی را براساس منافع داخلی تقویت کند و ما اکنون مشغول انجام این کار هستیم.»بیش از دو هزار و ۲۰۰ سرباز اتریشی به مناطق مرزی با مجارستان اعزام خواهند شد تا در روند بررسی مدارک به پلیس و نیروهای گارد مرزی کمک کنند. آنها همچنین مسئول انجام ماموریت بشردوستانه برای حمایت از پناهجویان خواهند بود.