نهادهای بین المللی بر این اعتقادند که مهاجرین افغانستانی مقیم پاکستان، سال جاری میلادی را به عنوان سخت ترین سال حضور خود در این کشور تجربه می کنند.به گزارشMuslimPress؛مقامات کمیساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرین اعلام کرد که از ابتدای سال ۲۰۱۵ میلادی حدود ۵۳ هزار مهاجر افغانستانی مقیم پاکستان به دلیل وجود شرایط نامساعد، مجبور به ترک خاک این کشور شده اند.پاکستان یکی از مقاصد اصلی مهاجرین افغانستانی است اما از ابتدای امسال مقامات امنیتی اسلام آباد سیاست سختگیری در مقابل سیا عظیم مهاجرین افغانستانی را در پیش گرفته اند.در حالی که حکومت وحدت ملی افغانستان بر خلاف سلف خود سیاست نزدیکی به پاکستان را پیش گرفته و در چندین سفر وزیر امور مهاجرین افغانستان به پاکستان موضوع ایچاد تسهیلات برای مهاجرین افغانستانی در دستور کار طرفین قرار گرفته است اما شواهد حاکی از سختگیری روز افزون مقامات پاکستانی در برابر ۳ میلیون مهاجر افغانستانی مقیم این کشور است.برخی رسانه های پاکستانی همچنین گزارش داده اند که مردم پاکستان نیز در برابر مهاجرین افغانستانی برخوردهای خشنی در پیش گرفته اند که این موضوع خود نیز شرایط را برای مهاجرین سخت تر کرده است.اینکه اسلام آباد چرا در این برهه چنین سیاستی را در پیش گرفته سوالی است که مقامات افغان باید پاسخگوی آن باشند. منبع:تسنیم