همزمان با روز حجاب در پاکستان، صدها زن از سراسر این کشور با برگزاری تجمعی حمایت خود را از حجاب اسلامی اعلام کردند.

به گزارشMuslimPress، صدها زن از سراسر پاکستان با تجمع در «اسلام آباد» پایتخت این کشور حمایت خود را از حجاب اسلامی اعلام کردند. آن ها تاکید کردند حجاب امنیت زنان را افزایش می دهد و از آن ها در برابر نگاههای گناه آلود محافظت می کند.یکی از تظاهرات کنندگان گفت حجاب به هیچ وجه مانع فعالیت های عادی من نیست. من مشاور کودکان هستم و هرگز حجاب در کار من مشکل ایجاد نمی کند.این زنان همچنان از غرب به علت ممنوع کردن حجاب یا استفاده از آن برای اسلام هراسی به شدت انتقاد کردند.یکی از زنان گفت اگر راهبه ها اجازه دارند پوشش داشته باشند پس چه دلیلی دارد زنان مسلمان حجاب نداشته باشند. چرا زنان مسلمان نباید آزاد باشند پوشش خود را رعایت کنند. آن ها چه جرأئتی دارند زنان محجبه را مجبور می کنند حجابشان را بردارند.