دبیر شورای علما و اخوت اسلامی شمال افغانستان، حکومت وحدت ملی این کشور را «حکومت اختلاف ملی» خواند و افزود: زمامداران حکومت وحدت ملی با دست اندازی آمریکا در انتخابات، منصوب شده اند.

به گزارشMuslimPress، مولوی «عبدالرئوف توانا»؛ دبیر شورای علما و اخوت اسلامی شمال افغانستان، از حکومت وحدت ملی این کشور به عنوان «حکومت اختلاف ملی» نام برد که زمامداران آن با دست اندازی امریکا در انتخابات، منصوب شده اند.وی افزود: فقر، دخالت کشورهای بیگانه روز به روز گسترش می یابد و تهاجم فرهنگی در همه بخش ها مشاهده میشود و این اوضاع نمایانگر یک فاجعه و سونامی میباشد.دبیر شورای اخوت اسلامی شمال، موجودیت دو هرم قدرت در کشور و کشمکش های سیاسی میان رییس جمهور و رییس اجرایی و نبود یک استراتیژی درست و سالم برای اداره کشور، شرایط امروز کشور را رقم زده است که قطعا برای افغانها مناسب نیست.این فعال سیاسی تصریح کرد: جامعه ی جهانی طرفدار تشکیل یک حکومت مقتدر و برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان نیست و نتیجه ای که مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به آن تلاش می کنند، حاصل نمی شود.مولوی توانا، شرایط فعلی افغانستان را نتیجه ی نبود یک برنامه دقیق از سوی جامعه جهانی به خصوص امریکا دانست و گفت: شاهد مداخله کشورهای ذینفع در انتخابات بودیم، به نحوی که شفافیت آن زیر سوال رفت و طی نشستی در سفارت امریکا، دو کاندید انتخابات یکی به عنوان رئیس جمهور و دیگری به عنوان رئیس اجرایی حکومت منصوب شدند.این فعال دوران جهاد از روز بسته شدن نطفه ی حکومت وحدت ملی به عنوان یک روز بی سابقه و سیاه در تاریخ افغانستان یاد کرد و گفت که این حکومت از طرف بیگانگان و نه بر اساس انتخاب مردم روی کار آمده است.رئیس کانون علمی فرهنگی شهید توانا، با اشاره به ضعف ها کاستی های موجود در اداره کشور، خاطر نشان کرد: دولت یک استراتژی دقیق در برابر دشمنان افغانستان ندارد، ملت کاملا مایوس شده اند و فرار سرمایه های مادی و معنوی با گذشت هروز افزایش می یابد به نحوی که کارد اختلافات دولت استخوان مردم را شکسته است.وی از فعالیت های صورت گرفته برای برقراری صلح در کشور حمایت کرد اما در عین حال افزود: صلحی که در ورای آن جنگ و سرکوب ملت ها و اقوام دیگر صورت گیرد، منتج به یک بدبختی می شود که تا امروز شاهد آن هستیم.مولوی توانا در ادامه گفتگوی خود با خبرنگار خبرگزاری آوا در مشهد مقدس، با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: با بررسی ایجاد داعش و گسترش تفکر تکفیری در منطقه متوجه می شویم که این گروه تروریستی حمایت غرب ایجاد شد و توسط حمایت های لوجستیکی عربستان و حماست کشور ترکیه به اینجا رسیده است.مولوی توانا تصریح کرد که امروز داعش به عنوان علم بردار ایدئولوژیکی کشور عربستان سعودی عمل می کند و عملیات هایی که از سوی ائتلاف ضد داعش صورت می گیرد، سمبلیک است و اراده و خواست جدی برای از بین بردن این گروه تروریستی دیده نمی شود.وی هدف از ایجاد گروه تکفیری، صهیونیستی داعش را بدنام کردن وجهه اسلام عنوان کرد و گفت این گروه با عملکرد تحجری خود چنان ضربه ای به چهره اسلام زد که پس از خوارج در دوران صحابه کرام تاکنون سابقه نداشته است.مولوی توانا با اشاره به شرایط افغانستان زمینه ظهور داعش را مساعد دانست و گفت: با توجه به لشکر بیکاران نه تنها زمینه ظهور داعش در افغانستان بلکه ده ها گروه تروریستی دیگر نیز وجود دارد.وی هشدار داد اگر دولت یک برنامه دقیق در برابر داعش روی دست بگیرد زمینه گسترش داعش کاهش خواهد یافت وگرنه افغانستان از هر سرزمین دیگری در مقابل این گروه تروریستی آسیب پذیرتر استمولوی توانا تصریح کرد: اگر غربی ها همان مدیریتی که در ایجاد داعش در سوریه داشتند را در افغانستان دنبال کنند، بدون شک در کوتاه مدت داعش در افغانستان حضور گسترده ای پیدا خواهد کرد.وی یگانه راه مقابله با این تفکر را در وحدت کلمه مسلمانان عنوان کرد وگفت: امروز دشمن قصد دارد، امت اسلامی وارد یک جنگ تمام عیار بین شیعه و سنی نماید و تنها راه مقابله و نجات از شرایط فعلی، فقط و فقط وحدت کلمه می باشد.دبیر شورای اخوت اسلامی در شمال افغانستان، از مراکز های دینی شیعه و سنی در تمام جهان خواست، در این برهه حساس تاریخی موقف مشترک بگیرند و فتوای مشترکی را در خصوص قضایای جهان اسلام صادر نمایند، چون این خون ریزی ها که با نام اسلام صورت می گیرد، قطعا با اسلام ارتباطی ندارند.عضو مجمع تقریب مذاهب اسلامی، این گونه اقدامات که از سوی افراطیون صورت می گیرد در تاریخ اسلام به نام خوارج شناخته می شود که امروز با نامی متفاوت تیشه به ریشه دین میزنند که نه متعلق به شیعه هستند و نه سنی.

منبع: خبرگزاری آوا