فعالان انگلیسی با تشکیل کمپینی ضمن ابراز همبستگی با کودک غرق شده سوری، طوماری را امضا کردند که در آن از «دیوید کامرون» خواسته شده که مرزهای انگلیس به روی آوارگان سوری بگشاید.

به گزارشMuslimPress، فعالان انگلیسی کمپینی را برای ابراز همبستگی با کودک غرق شده سوری و سایر آوارگانی که به دلیل جنگ و ناامنی با به خطر انداختن جان خود به اروپا می‌گریزند، راه‌اندازی کردند.در این کمپین بیش از سیصد هزار نفر طوماری را خطاب به «دیوید کامرون» امضا کرده و خواستار گشودن مرزهای انگلیس به روی آوارگان شدند.آنان ضمن محکومیت سیاست‌های آمریکا و انگلیس در حمایت از تروریست‌های داعش با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان خوشامدگویی به آوارگان، از کشورهای اروپایی خواستند تا سیاست‌های نژادپرستانه خود علیه آوارگان را متوقف کرده و مرزهای خود را به سوی آنان بگشایند.گفتنی است کامرون نیز تا کنون تنها با بیان این جمله: «عکس این کودکی که در سواحل ترکیه پیدا شده، سخت مرا تحت تأثیر قرار داده است» به این درخواست‌ها عکس‌العمل نشان داده است.

منبع: جبهه جهانی مستضعفین