رئیس «همایش حقوق بشر بحرین»، از محرومیت ۳۰۰ دانش آموز زندانی بحرینی از ادامه تحصیل خبر داد و آن را مغایر با موازین بین المللی دانست.

به گزارشMuslimPress، «یوسف ربیع»، رئیس «همایش حقوق بشر بحرین» گفت: زندانی ۳۰۰ دانش آموز در زندان های آل خلیفه و محرومیت آنان از تحصیل نوعی جنایت و مغایر با موازین بین المللی است.وی در صفحه خود در «تویتر» با عنوان «فریاد دانش آموز زندانی» نوشت: این بازداشت ها یکی از مهمترین موارد نقض ثبت شده در گزارش کمیته حقیقت یاب «شریف بسیونی» است.رئیس «همایش حقوق بشر بحرین» از دولت منامه خواست دانش آموزان زندانی را برای ادامه تحصیل فوری آزاد کند.ربیع بازگشت دانش آموزان زندانی به کلاس درس و احقاق حقوقشان در زمینه تحصیل که بر اساس اتهام های ظالمانه از آن محروم شده اند، خواستار شد.

منبع: العالم