نخست وزیر مجارستان گفت: ما نمی خواهیم مسلمانان بیشتر به اروپا بیایند. شمار زیاد مسلمانان اروپای مسیحی را تهدید می کند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، «ویکتور اربان»، نخست وزیر مجارستان گفت: ما نمی خواهیم مسلمانان بیشتر به اروپا بیایند. شمار زیاد مسلمانان اروپای مسیحی را تهدید می کند.اربان با ابراز نگرانی از آنچه هویت مسیحی اروپا خواند، افزود: خواهش می کنم به مجارستان نیایید. ترکیه و صربستان کشورهای امنی هستند. کشورهای امن زیادی در اروپا و در منطقه وجود دارد، بنابراین برای شما و خانواده هایتان بهتر است مهاجرت نکنید. هیچ خطری وجود ندارد که آوارگان را به خروج از ترکیه وادار کند.

منبع: YJC. IR