همزمان با فرارسیدن موسم حج، دولت عربستان سعودی در صحن «مسجدالنبی» در مدینه منوره و «مسجد الحرام» در مکه مکرمه، انواع نفربرهای زرهی و نیروهای امنیتی مستقر کرده است!

به گزارشMuslimPress، همزمان با فرارسیدن موسم حج، تصاویر منتشر شده از سوی حجاج از صحن «مسجد النبی» در شهر مدینه منوره و «مسجد الحرام» در شهر مکه مکرمه نشان می دهد که دولت عربستان سعودی در صحن این مسجد مقدس مسلمانان انواع نفربرهای زرهی و نیروهای امنیتی مستقر کرده است!در این تصاویر استقرار انواع خودروهای زرهی پیشرفته مورد استفاده در ارتش های جهان ماند خودروی «هامر»(ساخت آمریکا)، کامیون های زرهی آبپاش و نیروهای مسلح امنیتی مشاهده می شوند. این در حالی است که حرم مسجد النبی و صحن خانه خدا حرم امن الهی محسوب شده و حمل سلاح و تظاهر مسلحانه در آنها امری مذموم و غیر اخلاقی محسوب می گردد.

[gallery link="file" ids="57157,57159,57160,57161,57162"] منبع: خبرگزاری مشرق