ارتش مصر با هدایت آب دریای مدیترانه به تونل های مرزی باریکه غزه از انتقال کالا و مایحتاج ضروری برای فلسطینیان ساکن این منطقه که در محاصره رژیم صهیونیستی هستند، جلوگیری می‌کند.
به گزارشMuslimPress، یک مسؤول امنیتی فلسطینی روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی گفت: نیروهای ارتش مصر از یک هفته پیش تاکنون شروع به هدایت آب دریای مدیترانه به تونل های مرزی این کشور با باریکه غزه و تخریب تونلها کرده اند.
این مسؤول فلسطینی که خواستار فاش نشدن نامش شد، افزود: نیروهای ارتش مصر لوله های بزرگی را از دریای مدیترانه به مرز این کشور با باریکه غزه کشیده اند تا تونل ها را به آب ببندند و تخریب کنند و مانع انتقال هر گونه کالا و موادی به غزه شوند.وی افزود: قطر این لوله ها به ۶۰ سانتیمتر می رسد و از دریای مدیترانه تا مرزهای مصر و باریکه غزه کشیده شده و داخل یک خندق باریک و تنگ گذاشته شده است.مسؤول فلسطینی اعلام کرد: ارتش مصر آب فراوانی را در این لوله ها پمپاژ می کند و هر یک از این لوله ها صدها سوراخ دارد که با خروج آب از آنها خاک تونل ها سست خواهد شد و تونل ها به سرعت فرو می ریزد.یک شهروند فلسطینی به نام ابو احمد که یکی از حفاران تونل های مرزی است، گفت: رها کردن آب در مرز مصر با باریکه غزه باعثنفوذ آب به تونل ها و تخریب آن خواهد شد.ابواحمد افزود: معضل دیگر این است که آب دریا در سفره های زیرزمینی باریکه غزه نفوذ می کند و باعثآلوده شدن منابع آبی می شود.وی گفت: رها شدن آب دریا در مناطق مرزی باریکه غزه همچنین باعثایجاد تالابی گِلی و از بین رفتن اراضی زراعیِ نزدیک به مرزهای مشترک می شود.محمد سمیر سخنگوی ارتش مصر روز ۲۵ مه در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام خاطرنشان کرد: ارتش مصر ظرف ۶ ماه، ۵۲۱ تونل را در مرز این کشور با غزه تخریب کرده است و یگان مهندسی ارتش نیز برای جلوگیری از حفر هر گونه تونل در آینده، به دنبال یافتن راه حلی مناسب است.ارتش مصر از اکتبر ۲۰۱۴ تاکنون منطقه ای حایل را در مرز مصر با باریکه غزه ایجاد کرده که عرض این منطقه ۲ کیلومتر است.منبع: العالم