رئیس جمهور سابق افغانستان گفته است که غیر دولتی خواندن گروه‌های تروریستی نادرست است و بدون حمایت یک دولت خارجی، فعالیت وسیع این گروه‌ها، نا‌ممکن است.به گزارشMuslimPress، دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان گفته است که وی این موضوع را دیروز در مراسم گشایش پنجمین سمینار سالانۀ دفاعی جمهورى سریلانکا که در کلمبو، پایتخت تجاری این کشور، صورت گرفت، بیان کرده است. حامد کرزى در این سمینار که با حضور مسؤلین بخش‌های دفاعی و امنیتی تعداد زیادى از کشور‌ها برگزار شده است به عنوان مهمان ویژه مایتریپالا سیریسنا، رئیس جمهور سریلانکا در این نشست حضور یافته است. وی گفت: «گروه‌های تروریستی امروز به نام بازیگران غیر دولتی نامیده می‌شوند که استعمال این اصطلاح برای افراد و گروه‌های تروریست درست نیست.» کرزی افزود: «امکان ندارد که گروه‌های تخریب کار و تروریست که باعثقتل و قتال و مصایب برای مردمان جهان می‌گردند، بدون حمایت دولتی به این پیمانه وسیع فعالیت نمایند؛ حتما در عقب آن‌ها دست حمایت دولتی وجود دارد.» به باور رئیس جمهور سابق افغانستان، جهت رهایی از شر این گروه‌ها و جلوگیری از فاجعه‌هایی که آن‌ها در جهان می‌آفرینند ضروری است تا دولت‌ها در عرصه روابط بین المللی معیارهای اخلاقی را وضع نموده و بر بنیاد آن عمل نمایند. کرزی گفت: «این کار نشد پس راه دیگر نجات از وضعیت مصیبت بار فعلی که گروه‌های جنایتکار و تروریست بوجود آورده‌اند ایجاد توازن قوا در سطح بین المللی است و این کار باعثخواهد شد تا یک تعداد از دولت‌های زورمند به خود اجازه ندهند جهت رسیدن به اهداف خود از هر نوع وسیله کار بگیرد.» وی در عین حال در رابطه با مبارزه با تروریسم توسط امریکا و متحدینش گفت: «از آغاز مبارزه با تروریزم دیده می‌شود که نتیجه بر عکس بوده و این پدیده بجای تضعیف شدن قوت بیشتر حاصل کرده است، بنابرین اگر امریکا در امر مبارزه با تروریسم کامیاب نیست لازم است تا همکاری کشورهای بزرگ و مقتدر دیگر جهان مانند چین، روسیه و هندوستان را جلب نماید تا در نتیجه مبارزه علیه تروریسم به کامیابی بیانجامد.» کرزی در حاشیه این نشست با وزیر دفاع و فرماندهان نیروهای دریایی این کشور نیز دیدار و گفتگو کرده است.   منبع: روزنامه افغانستان