هیأت «کبار العلما» بحرین، طی انتشار بیانیه ای اعلام کرد: تکلیف الهی بر فرمان‌های حکومتی در محدود سازی گفتمان دینی مقدم است.

به گزارشMuslimPress، هیأت «کبار العلما» بحرین متشکل از شیخ عیسی قاسم، سید عبدالله غریفی، سید جواد الوداعی، شیخ عبدالحسین الستری و شیخ عبدالحسین الستری در بیانیه‌ای، نسبت به اظهارات اخیر وزیر کشور بحرین واکنش نشان دادند.علمای بحرین در این بیانیه تاکید کردند که تکلیف الهی بر فرمان‌های حکومتی در محدود سازی گفتمان دینی مقدم است.در این بیانیه آمده است: علما دو تکلیف رسمی و الهی را پیش روی خود می بینند. تکلیف رسمی از سوی نظام که علما را به پذیرش محدودیت در گفتمان دینی فرا می خواند در حالی که تکلیف الهی، با این امر در تنافی است. منطق دینی بر مقدم ساختن تکلیف الهی بر دستورات حکومتی فرمان می دهد و علما نیز تکلیف الهی را مقدم می سازند.علمای بحرین همگان را به مبارزه با هرگونه تعدی از سوی نظام در آسیب رساندن به استقلال دین فراخواندند.وزیر کشور بحرین چندی پیش دستور محدودسازی گفتمان دینی و نظارت بر سخنان امامان و علما را صادر کرد که این امر با اعترض گسترده مجامع سیاسی، علما و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی مواجه شد.

منبع: خبرگزاری رسا