وزارت آموزش، پرورش و علوم تاجیکستان با هدف آشنایی نوجوانان با تاریخ اسلام و جلوگیری از گرویدن آن ها به گروه‌های افراطی، واحد درسی «تاریخ اسلام» را به دروس مدارس متوسطه این کشور می افزاید.

به گزارشMuslimPressو به نقل از خبرگزاری بین‌المللی اسلامی(اینا)، وزارت آموزش، پرورش و علوم تاجیکستان باصدور بیانیه‌ای از افزودن واحد درسی «تاریخ اسلام» به دروس مدارس متوسطه این کشور خبر داد.این وزارت هدف از این تصمیم را آشنایی نوجوانان با تاریخ اسلام وجلوگیری از گرویدن آنها به گروه‌های افراطی عنوان کرد.

منبع: ایکنا