وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار رئیس کمیته اجرائی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، رسیدگی به مشکلات شهروندان مهاجر و پناهنده در خارج از این کشور را اولویت کاری دولت افغانستان پس از صلح و امنیت دانست.

به گزارشMuslimPress، صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در دیدار با «پدرو کومیسیریو»؛ رئیس کمیته اجرائی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفت: برای جمهوری اسلامی افغانستان، پس از صلح و امنیت، رسیدگی به مشکلات شهروندان مهاجر و پناهنده در خارج از کشور، در اولویت کاری قرار دارد.«پدرو کومیسیریو» نیز ضمن اعلام حمایت سازمان ملل متحد از مهاجرین و بیجا شدگان افغانستان، از ابتکار حکومت این کشور برای ایجاد کمیسیون عالی امور مهاجرین و بیجا شدگان استقبال کرد.وی ابراز امیدواری کرد که نقش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در این کمیسیون، به ویژه در بخش مشورت دهی برجسته تر گردد.آقای کومیسیریو از اعلام آمادگی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در شصت و ششمین اجلاس کمیته اجرائی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ابراز خرسندی کرد.این اجلاس از ۵ تا ۹ اکتبر سال جاری میلادی تحت عنوان «وضعیت مهاجران افغان» در ژنو سویس برگزار می شود.پیش از این کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده بود.در ادامه دیدار دیروز، صلاح الدین ربانی؛ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از کارکرد های ارزنده کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در امر کمک با مهاجرین و بیجاشدگان افغانستان در چند دهه اخیر قدردانی کرد.همچنین در این دیدار، دو طرف در مورد مشکلات شهروندان مهاجر افغانستان در خارج از کشور، به ویژه مهاجرین مقیم ایران و پاکستان، به تفصیل صحبت کردند.

محمد اشف غنی: اجرای یک طرح همکاری منطقی(با سارمان ملل) برای رسیدگی به معضل مهاجرین ضروری استمحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز روز دوشنبه با آقای «پدرو کمیساریو افونسو» رئیس کمیته اجرایی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیدار کرد.در این دیدار، آقای «پدرو کمیساریو افونسو» هدف سفر خویش به افغانستان را همکاری با دولت افغانستان در زمینه بهبود وضعیت مهاجرین و عودت آنان به کشورشان دانست.وی از تشکیل کمیسیون عالی مهاجرت تحت ریاست رئیس جمهوری اسلامی افغانستان استقبال کرد و آن را یک گام مهم در عرصه بهبود وضعیت مهاجرین دانست.رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز در این دیدار گفت که معضل مهاجرین ابعاد عمیق اقتصادی و اجتماعی به ویژه برای جوانان و زنان دارد و یکی از چالش های عمده برای حکومت افغانستان می باشد.محمد اشرف غنی، افزود، زمانیکه صلح و ثبات در افغانستان برقرار گردد، کشور ما با عودت موج آسای مهاجرین به چالش جدی مواجه خواهد شد، لذا دولت افغانستان برای عودت تدریجی و اضطراری مهاجرین با همکاری کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تدابیر را روی دست خواهد گرفت.وی داشتن یک طرح همکاری منطقی برای رسیدگی به معضل مهاجرین را یک نیاز اساسی دانست.

منبع: خبرگزاری آوا