شماری از معلمان ولایت غزنی طی برگزاری تحصنی با ادعای اینکه رئیس معارف این ولایت دارای فساد اداری است، خواهان برکناری وی شدند.

به گزارشMuslimPress، شماری از معلمان غزنی در اعتراض به آنچه آنان فساد اداری از سوی رئیس معارف غزنی می خوانند تحصن کرده و خواهان برکناری رئیس معارف این ولایت شدند.تحصن کنندگان اعلام کردند تا زمانی که به مشکلات آنان رسیدگی نشود اعتراض شان را ادامه می دهند.معلمان معترض در قطعنامه شان آقای «محمدعابد عابد» رئیس معارف غزنی را به فساد اداری و حق تلفی متهم کرده و گفتند بست های معلم و آمریت مکاتب غزنی به فروش می رسد.آنها مدعی اند که هر بست رسمی مبلغ ۷۰ هزار افغانی و بست های خدمتی مبلغ ۲۰ تا ۴۰ هزار افغانی به فروش میرسد.«محمدعارف قاسمی»، یک تن از معلمان معترض گفت ۲۹ تن از معلمان شهر غزنی که قبل از این در بست معلمان ولسوالی زنخان غزنی به گونه خدمتی مقرر شده بودند در سال جدید این بست ها از آنان گرفته شده و فعلا در حالت بی سرنوشتی به سر می برند.وی گفت برکناری ۲۹ معلم از بست های ولسوالی «زنخان» و «تقرر» افراد جدید در این بست ها خلاف قانون است.وی از وزارت معارف تقاضا نمود که مشکل آنان را حل نماید.«حسن رضا یوسفی»، عضو شورای ولایتی غزنی که در جمع معلمان معترض حضور داشت گفت فساد اداری در ریاست معارف غزنی به اوج خود رسیده است.وی افزود هر بست رسمی معلمی در غزنی ۷۰ هزار افغانی و آمریت های مکاتب غزنی یکصد هزار افغانی به فروش میرسد.یوسفی افزود وزارت معارف طی احکامی رئیس معارف غزنی را مکلف کرده است که در جهت مشکل این ۲۹ معلم اقدام کند اما رئیس معارف به احکام وزیر معارف توجه نکرده است و این معلمان همچنان در حالت بی سرنوشتی به سر میرند.آقای یوسفی از شخص وزیر معارف کشور تقاضا کرد که به مشکلات معارف غزنی رسیدگی نماید.با این حال «محمدعابد عابد» رئیس معارف غزنی گفته های معلمان معترض غزنی را مبنی بر فروش بست های معلمان و آمریت های مکاتب ادعا خوانده و آنرا رد میکند.وی افزود کسانی که اعتراض دارند میخواهند موضوع را سیاسی نمایند این افراد اگر مدارک دارند باید به دادستانی ارائه نمایند.آقای عابد گفت شماری از معلمان غزنی قبلا در بست های معلمان ولسوالی زنخان مقرر شده بودند بدلیلی که مکاتب در زنخان بسته بود اما اخیرا این مشکل رفع شده است و مکاتب این ولسوالی باز است.وی افزود: مردم زنخان از وزارت معارف احکام آوردند که در بست های شان چهره های تازه مقرر شوند و کسانی که قبلا در این بست ها کار می کردند حاضر نشدند که در زنخان وظیفه اجرا کنند.

منبع: خبرگزاری آوا