دولت تاجیکستان، تعدادی از فروشگاه‌های پایتخت این کشور که کتاب‌های دینی و لباس‌های اسلامی می فروختند را تعطیل کرد.

به گزارشMuslimPressو به نقل از Dünya Bülteni، دولت تاجیکستان طی اقدامی به بهانه مقابله با ترویج فرهنگ مغایر با آداب و سنن ملی تاجیکستان تعدادی از فروشگاه‌های شهر دوشنبه را که کتاب‌های دینی و لباس‌های متناسب با پوشش اسلامی می‌فروختند را تعطیل کرد.«محمد رسول‌اف»، یکی از کسانی است که مغازه او از طرف شهرداری دوشنبه تعطیل شده است.وی در این باره می‌گوید: چندی پیش کمیسیونی در شهرداری دوشنبه شکل گرفت که وظیفه آن نظارت بر فروشگاه‌ها و مغازه‌های شهر است.این کمیسیون با فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که فرهنگ اسلامی را ترویج می‌کنند، برخورد می‌کند، زیرا آنان بر این باور هستند که اجناسی که در این گونه فروشگاه‌ها به فروش می‌رسد مغایر با آداب و سنن و فرهنگی ملی تاجیکستان است. این درحالی است که دین مبین اسلامی بخشی از فرهنگ و تاریخ تاجیکستان محسوب می‌شود.یکی از کارمندان شهرداری نیز در خصوص علت تعطیلی این فروشگاه‌ها گفت: این فروشگاه‌ها اجناسی از قبیل سجاده، تسبیح و کتا‌ب‌های دینی می‌فروختند. فروش این اجناس با فرهنگ ملی تاجیکستان مغایرت دارد و باید با آن مقابله گردد.

منبع: ایکنا