قایقرانان تایلندی، اقدام به خرید و فروش زنان مسلمانان مهاجر روهینگیایی کرده و از آنان به عنوان برده برای گسترش تجارت ماهیگیری خود استفاده می کنند.

به گزارشMuslimPressو به نقل از الاهرام، قایقرانان تایلندی هر یک از زنان مهاجر روهنگیا را از قاچاقچیان به قیمت ۹۰۰ دلار می خرند و از آنان به عنوان برده در گسترش تجارت ماهیگیری خود استفاده می کنند.علاوه بر آن؛ قایقران های دیگری حرفه ماهیگری را رها کرده و فعالیت خود را از فروش ماهی به انتقال مسلمانان روهنگیا به قاچاقچی ها تبدیل کرده اند، زیرا چنین فعالیتی برای آنان سود هنگفت به همراه دارد.تحقیقات نشان می دهد که برخی از مسئولین تایلندی با رؤسای اردوگاه های مهاجران همکاری می کنند و با همدستی یکدیگر مهاجران روهنگیا را به قاچاقچی ها می دهند تا آنان را به قایقران های ماهیگیر بفروشند وگاهی اوقات نیز خود مستقیم ودر قبال مبلغی این معامله را انجام می دهند.یکی از واسطه های فروش برده در گفت و گوبا روزنامه انگلیسی تاکید کرد: وی در سال گذشته دست کم ۱۰۰ برده را از قرار هر برده ۹۰۰دلار به قایقران های تایلندی فروخته است.مسلمانان روهنگیا که به دلیل شکنجه و ستم بوداییان مجبور به ترک خانه وکاشانه خود شدند، به صورت گروهی به تایلند مهاجرت کردند اما در دام قاچاقچیان افتاده و به دلیل نداشتن هیچ نوع کارت شناسایی رسمی، فروش آنان به راحتی صورت می گیرد.

منبع: شفقنا