مسجد «فینزبری پارک» در شمال لندن، هفته ای یکبار میزبان ده‌ها انسان نیازمند به غذا و حمایت روانی می باشد.

به گزارشMuslimPress، مسجد «فینزبری پارک» در شمال لندن با هدف ادای دین خود به جامعه، یکبار در هفته با ارائه غذای گرم و حمایت روانی از نیازمندان، اهمیت خدمت و کمک‌رسانی در اسلام را مورد توجه قرار می‌دهد.محمد علی، معاون مسجد فینزبری پارک در لندن می‌گوید: این پروژه بخشی از برنامه‌های بین دینی است که با هدف خدمت به جامعه انجام می‌شود.هفته‌ای یکبار درهای این مسجد گشوده می‌شود و داوطلبان فعالیت‌های اجتماعی میزبان ده‌ها انسان نیازمندی می‌شوند که به دنبال گوشی برای شنیدن نگرانی‌ها و امیدهای خود به این مسجد می‌آیند.خواسته مسئولان این مسجد این است که بتوانند غذاهای بهتری را به صورت مرتب در اختیار نیازمندان قرار دهند.این مسجد همچنین برنامه‌های متعددی برای مسلمانان و غیرمسلمانان دارد. محمد علی می‌گوید که مسلمانان باید نقش پررنگ‌تری در یکپارچگی اجتماعی داشته باشند.این مسجد که زمانی مورد سوءظن و در لیست سیاه دولت انگلیس قرار داشته، اکنون بیش از ۱۰ سال است که به خاطر اقدامات خود به کانونی برای خدمات بین‌ادیان و صلح‌جویانه تبدیل شده است.امروز بی‌خانمان‌ها امنیت اجتماعی را که در خیابان‌ها از آن محروم هستند در این مسجد پیدا می‌کنند.بریتانیا محل زندگی حدود ۳ میلیون مسلمان است.تحقیقات نشان می‌دهد که مسلمانان بریتانیا بیش از بقیه جمعیت این کشور نسبت به کشور خود احساس مسئولیت می‌کنند.

منبع: ایکنا