فرماندهان گروه تروریستی داعش با پسرانی جوانی که به این گروه می پیوندند، ازدواج می کنند!

به گزارشمسلم پرس، پدیده ازدواج با پسران(همجنسگرایی) در میان فرماندهان گروه تروریستی داعش در شهر موصل عراق شیوع یافته است.بر این اساس، فرماندهان گروه تروریستی داعش با پسرانی جوانی که از طریق فیس بوک به این گروه می پیوندند، ازدواج می کنند!عبدالله الملا، امام جماعت مسجد الرحمن موصل، با اشاره به شیوع این عمل شنیع در میان فرماندهان گروه تروریستی داعش، هشدار داد: این پدیده ای خطرناک است که جامعه موصل را تهدید می کند.الملا گفت: گروهک های وابسته به داعش تلاش دارند تا اسلام ناب محمدی را در شهر موصل نابود و اسلام «ابن تیمیه» و «عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب» و دیگر افراد تندرو را انتشار دهند.