سازمان عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد: مسلمانانی که به مناطق پاکسازی شده قومی غرب جمهوری آفریقای مرکزی برمی گردند مجبور به رها کردن مذهب خود شده اند.

به گزارشمسلم پرسو به نقل از رویترز؛ در گزارش سازمان عفو بین الملل تحت عنوان «هویت پاک شده مسلمانان در مناطق پاکسازی شده قومی جمهوری آفریقای مرکزی» آمده است که چگونه مسلمانانی که به خانه هایشان در بخش های وسیعی از غرب این کشور پس از کشتار سال ۲۰۱۴ بازمی گردند توسط نیروهای مسلح «آنتی بالاکا» از شرکت و یا انجام مناسک مذهبی شان منع می شوند.بر اساس این گزارش، برخی از آن ها به زور تهدید مرگ مجبور شده اند دین خود را به مسیحیت تغییر دهند.پس از وادار کردن دهها هزار مسلمان برای فرار از جمهوری آفریقای مرکزی، حالا شبه نظامیان «آنتی بالاکا» هویت مذهبی صدها مسلمان که باقی مانده و یا به خانه هایشان بر می گردند را نابود می کنند.جوان مارینر، مشاور واکنش به بحران ها در سازمان عفو بین الملل در این باره می گوید: در مناطقی که حافظان صلح سازمان ملل دیگر حضور ندارند، مسلمانان هدف قرار گرفته؛ بسیاری از آنها مجبور می شوند به مسیحیت روی آورند و یا اینکه دست از مناسک مذهبی خود بردارند.مسلمانان می گویند که چاره ای جز پیوستن به کلیسای کاتولیک ندارند چون از طرق آنتی بالاکاها تهدید به مرگ می شوند.مارینر می گوید: تلاش های تازه ای باید برای حمایت از مسلمانانی که در جمهوری آفریقای مرکزی مورد تهدید قرار دارند، انجام شود.

منبع: خبرگزاری شبستان