حکومت جمهوری اسلامی افغانستان طی انتشار بیانیه ای خبر مرگ سرکرده گروه تروریستی طالبان را تأیید کرد.

به گزارشمسلم پرس، دفتر ریاست جمهوری اسلامی افغانستان طی انتشار بیانیه ای خبر مرگ «ملاعمر» را تأیید کرده و اعلام کرد:

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان، بر اساس معلومات مؤثق مرگ ملا محمد عمر، رهبر طالبان را در ماه حمل / فروردین ۱۳۹۲(April ۲۰۱۳) در پاکستان، تایید می کند.حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به این باور است که اکنون زمینۀ مذاکرات صلح بیشتر از گذشته مساعد گردیده، بنابرین از تمام گروه های مسلح مخالف می خواهد که با استفاده از این فرصت به گفتگوهای صلح بپیوندند.