دبیر کل حزب الله لبنان، در کنفرانس " اتحاد برای فلسطین "، گفت: هیچ مسأله ای در جهان به اندازه مسأله فلسطین پراهمیت نیست.

به گزارشمسلم پرس، کنفرانس " اتحاد برای فلسطین " با حضور علمای اسلام، اندیشمندان و دیپلمات ها و مقام های سیاسی از کشورهای مختلف جهان، امروز(سه شنبه) در بیروت افتتاح شد.

مساله فلسطین، اولویت اصلی اعراب و مقاومتسید حسن نصرالله، که به صورت ویدئو کنفرانس دراین کنفرانس سخنرانی می کرد بر مساله فلسطین به عنوان پرونده محوری و اولویت اصلی اعراب و مقاومت تاکید کرد و افزود: این روزها درگیری ها و اختلاف های زیادی در نقاط مختلف جهان وجود دارد و در این میان حق با باطل در آمیخته می شود، اما تنها مساله ای که در آن حق از باطل کاملا جدا است، مساله فلسطین است.وی افزود: یکی از مهم ترین معیارهای ارزیابی دولت ها، احزاب، گروه ها، شخصیت ها و کشورها، چگونگی موضع گیری آن ها درخصوص مساله فلسطین است.

مساله فلسطین، مهم ترین وسیله برای ارزیابی کشورهای مختلف جهاندبیر کل حزب الله لبنان، مهم ترین وسیله برای ارزیابی مردم، دولت ها، کشورها، احزاب و جریان های مختلف جهان را مساله فلسطین دانست و افزود: برای ارزیابی آن ها باید توجه داشت آن ها چگونه با مساله فلسطین و همچنین رژیم صهیونیستی برخورد می کنند، زیرا هیچ مساله ای به اندازه مساله فلسطین مهم نیست.وی در بخشی از سخنان خود تاکید کرد: مسئله یا نبردی مثل قضیه قدس و مقابله با دشمن صهیونیستی نیست که اینگونه از درستی و مشروعیت برخوردار باشد. این یک نبرد واضح است. امروز درگیری ها و کشمکش ها و طرح های متضادی وجود دارد که درخصوص اینکه حق و باطل چیست، اختلاف نظر داریم و ممکن است در برخی جاها حق و باطل در هم آمیزد. اما در اینجا(مسئله فلسطین)، یک حق و حقیقت کامل پیش روی ما است.نصرالله افزود: وقتی هم که می خواهیم کشورها یا دولت ها یا ملت یا احزاب و جریان ها یا افراد را ارزیابی کنیم، موضع گیری آنها در قبال مسئله فلسطین مهمترین معیار به شمار می رود.

ما با یک طرح صهیونیستی روبرو هستیم که در سطح جهان درحال اجرا استدبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما با یک طرح صهیونیستی روبرو هستیم که در سطح جهان درحال اجرا است. این طرح در سال ۱۹۴۸ میلادی دارای یک رژیم شد که اسمش اسرائیل است که در سرزمین فلسطین ایجاد شد. طرح صهیونیستی وسیع تر از اشغال فلسطین است و وظیفه همگان همان مقابله با طرح صهیونیستی با همه شاخه های آن است.وی افزود: می خواهم بر مقابله با طرح صهیونیستی تا سرنگونی و پایان دادن به آن و دور کردن آن از منطقه خودمان تاکید کنم. ما در برابر دو طرح هستیم؛ نخست همان طرح صهیونیستی متجاوز و اشغالگر و ام الفساد است و دوم طرح مقاومت و مقابله با این طرح صهیونیستی. طرح مقاومت متکی به حق و حقیقت و قانون است.

مقاومت در مقابله با طرح صهیونیستی، دستاوردهای زیادی را کسب کرده استسید حسن نصر الله خاطرنشان کرد: طرح مقاومت در طول ده ها سال - از زمان آغازش به هنگام اشغال فلسطین - دستاوردهای زیادی را کسب کرده است. در صدر آن، از بین بردن جوانب و شکل های مختلف طرح صهیونیستی در سطح لبنان - از اشغالگری مستقیم گرفته تا تکیه اسرائیل به نیروهای مزدور لبنانی و طرح سیاسی اسرائیل برای سلطه بر لبنان و طرح های عادی سازی روابط و نفوذ - است. ما آن را در یک کلمه خلاصه می کنیم که همان آزادسازی لبنان است؛ به استثنای بخش جغرافیایی کشت زارهای شبعا و تپه های کفرشوبا و بخش لبنانی روستای الغجر.وی افزود: واضح ترین دستاورد در فلسطین همان آزادسازی بدون قید و شرط نوار غزه و دستاوردهای پایداری اسطوره ای مقاومت در لبنان و غزه در برابر قویترین ارتش از جنگ تموز گرفته تا جنگ اول غزه و جنگ ۵۱ روزه است.دبیرکل حزب الله لبنان گفت: یکی دیگر از دستاوردهای طرح مقاومت همان سخن گفتن اسرائیل از نگرانی درخصوص موجودیت خودش است. اما در سال های اخیر آسیبی واقعی به طرح مقاومت به علت حوادثمنطقه وارد شد و طرح صهیونیستی بعد از مرحله پس رفت و شکست ها و بعد از احساس به خطر افتادن موجودیت خودش بازگشت تا دستاوردی را کسب کند. آنچه ما در سطح مطالعاتی نیاز داریم همان نشستن صاحبان این مسئله است تا اولا زیان و آسیب های ناشی از تحولات منطقه را ارزیابی شود و دوما مطالعاتی درباره دستاوردهای اسرائیل صورت گیرد. وقتی درباره ارزیابی و مطالعه زیان ها و آسیب ها صحبت می کنیم از باب این نیست که فقط از آن آگاهی یابیم بلکه برای جبران و جلوگیری از آن است.

خطرناکترین زیان، خروج مسئله فلسطین از کانون توجه بین المللی و اسلامی استدبیرکل حزب الله لبنان، خطرناکترین زیان را خروج مسئله فلسطین از کانون اهتمام و توجه بین المللی و اسلامی دانست و افزود: جهان سرگرم جای دیگری به غیر از فلسطین است و مسئله اندوهبار، خروج این مسئله از کانون توجه و اهتمام ملت ها است و این موضوع باعثمنزوی شدن یا تقریبا منزوی شدن ملت فلسطین شده است و به دشمن فرصتی تاریخی داده است که نقشه هایش را در سایه غفلت جهان و گرسنه نگه داشتن و ارعاب فلسطینی ها اجرا کند تا اینکه به مرحله ای رسیده که این روزها شاهد تعرض به مسجد الاقصی هستیم و آنچه در مسجد الاقصی روی می دهد نگران کنند است.دبیرکل حزب الله گفت: آنچه در سوریه روی داد و همچنان می دهد زیانی برای محور مقاومت است زیرا این کشور مرکزی مهم برای محور مقاومت است. عراق بعد از آزاد سازی از دست نیروهای آمریکایی و یمن دو پایگاه مهم در محور مقاومت است اما دچار بحران ها شده است.وی همچنین به موضع خصمانه در قبال ایران باوجود اینکه این کشور ستون اصلی مقابله با دشمن صهیونیستی است اشاره کرد.

منبع: العالم