امام جمعه مسجد جامع " وزیر محمد اکبرخان " شرق کابل، دلیل عمده خشونت و نفرت در افغانستان را پشت پا زدن مسلمانان به دستورات اسلام و خارجی پرستی و بیگانه پروری دانست.

به گزارشمسلم پرس،دکتر ایاز نیازی، در خطبه های نماز جمعه این هفته مسجد جامع " وزیر محمد اکبرخان " شرق کابل، گفت: محبت و دوست داشتن همنوعان خود، با خمیرمایه انسان عجین شده است و بشر بر اساس خلقت خود باید زندگی مسالمت آمیز داشته باشد.وی در این رابطه با طرح سوالی اساسی انتقاد کرد که چرا با این وجود جامعه انسانی در کل، به خصوص جهان اسلام در آتش کینه و نفرت می سوزد؟دکتر ایاز نیازی در تبیین سوال خود، دلیل عمده ناهنجاری ها و خشونت های موجود اجتماعی در جهان که مهر و محبت و انسانیت را سخت تحت تاثیر قرار داده است را، در قدم اول حرکت بشر بر خلاف فطرت انسانی و در عین حال حاکمیت سیاست های مستبدانه و ظالمانه قدرت های جهانی دانست.به گفته وی، بشر بنا به سرشت اولیه خود و وجه مشترک انسانی می توانست زندگی مسالمت آمیز داشته باشد، اما حرص و طمع که نیز یکی از قوه های فطری در وجود انسان است وی را به وادی دیگری سوق می دهد که نتیجه آن جز نفرت و خشونت چیز دیگری نمی باشد.امام جمعه شرق کابل، افزود: امروز مسلمانان جهان بیشتر به مرض نفاق، خشونت و بی مهری و عدم اعتماد نسبت به یکدیگر مبتلا هستند که دلیل آن از یکسو تاثیرات سیاست های اربابان ظلم و ستم و سردمداران درنده خوی قدرت های جهانی و از سویی هم عدم توجه به اصول و اساسات دین و قرآن است.دکتر ایاز نیازی تأکید کرد: خداوند راه افزایش مهر و محبت و زندگی مسالمت آمیز را از طریق دین اسلام به بشر نشان داده و تاکید کرده است، اما کوچکترین توجه به این دستورات و راهنمایی های حیاتی صورت نمی گیرد.وی افزود: به طور مثال اسلام تاکید کرده است که سلام دادن محبت می آورد و همچنین کمک و همکاری به یکدیگر الفت و مهربانی را زیاد می کند و صدها مورد از این قبیل را اسلام تاکید دارد، اما هیچگاه مورد توجه قرار نمی گیرد.

امام جمعه شرق کابل در ادامه مطلب فوق به وضعیت موجود در افغانستان نیز اشاره کرد و گفت: فضای نفرت و نفاق که هر روز در این سرزمین افزایش پیدا می کند و خشونت و خون ریزی جایگزین مهر و محبت می گردد دلایل مختلفی دارد.به گفته وی، اگر از این طرف تبلیغات گفتگوهای صلح است از آن سو قتل و کشتار در گوشه و کنار کشور به صورت سرسام آوری افزایش پیدا می کند ناشی از عواملی است که خواسته و ناخواسته ناهنجاری ها را خلق می کند.به عقیده نیازی دلیل عمده خشونت و نفرت در افغانستان در قدم اول پشت پا زدن مسلمانان به دستورات اسلام و دین و در عین حال خارجی پرستی و بیگانه پروری می باشد که هر روز محبت و همپذیری را میان مردم کمرنگ می سازد.به گفته او تا زمانیکه این دو عامل عمده ی نفاق و نفرت از جامعه ریشه کن نشود مردم افغانستان روی صلح و آرامش و مهر و محبت به همدیگر را نخواهند دید.

منبع: خبرگزاری آوا