ساکنان شهر " فارمر ویل " واقع در ایالت تگزاس آمریکا، مسلمانان شهر خود را به خاطر تصمیم برای ساخت یک قبرستان در نزدیکی این شهر، تهدید کردند.

به گزارشمسلم پرس، ساکنان شهر کوچکی در ایالت تگزاس آمریکا به دلیل احتمال ساخت قبرستان مسلمانان در ۳۵ مایلی شمال شرق دالاس به شدت عصبانی هستند.به نوشته تلگراف، ساکنان «فارمر ویل» از احتمال ساخت قبرستان مسلمانان در نزدیکی این شهر به شدت خشمگین و تهدید کردند برای جلوگیری از ساخت آن خوک‌های زیادی را سر بریده و زمین را از خون آنان آغشته می‌کنند تا جلوی ساخت این قبرستان گرفته شود.برخی از ساکنان بهانه آوردند محلی که قرار است آرامگاه مسلمانان شود، محل کشت و نمو پیاز است.تصمیم گیری برای اجرای طرح احداثآرامگاه مسلمانان در این محل توسط شورای شهر " فارمر ویل " اتخاذ خواهد شد.

منبع: خبرگزاری فارس