مسلمانان یونان در حالی از مشکل کمبود مساجد و قبرستان در این کشور رنج می برند که هر روز با تعداد حملات و تهدیدها نیز مواجه هستند.

به گزارشمسلم پرس، یونان یکی از کشورهای اروپایی است که حدود ۳۰۰ هزار مسلمان در آن زندگی می کنند و این تعداد نیازمند مسجد و مدرسه هستند و باید هر روز برای نماز خواندن از پارکینگها استفاده کنند.مسلمانان این کشور علاوه بر این گونه فشار ها و کمبودها هر روز با تعداد حملات و تهدیدها نیز مواجه هستند و مسجد شهر آتن به آتش کشیده شده و چندین مسلمان نیز به قتل رسیده اند.مسلمانان علاوه بر این برای دفن مردگان نیز دچار مشکل هستند و گورستانی برای دفن مردگان آنها وجود ندارد و از این رو باید مردگان خود را به کشور خود بازگرداندند و آنها که قادر به پرداخت هزینه های بازگشت نیستند برای دفن مردگان باید به خارج از آتن و شمال یونان بروند.مسلمانان تقریبا ۱.۳ درصد از ۱۰.۷ میلیون جمعیت یونان تشکیل می دهند و اقلیت رو به رشد در این کشور هستند.

منبع خبرگزاری مهر