رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، عید سعید فطر را به همتای ایرانی خود تبریک گفت.به گزارشمسلم پرس، " محمد اشرف غنی "، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان طی صدور پیامی به نمایندگی از دولت و ملت این کشور، عید سعید فطر را به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.