سخنگوی شورای عالی صلح گفت رسیدن به صلح و ثبات دائمی مستلزم وجود یک اجماع ملی است و اکنون این اجماع ملی وجود دارد.

به گزارشمسلم پرس، «شهزاده شاهد» سخنگوی شورای عالی صلح گفت: صلح دائمی در کشور مستلزم یک اجماع ملی است و بدین جهت همه احزاب سیاسی در جریان روند مذاکرات صلح قرار خواهند گرفت و در این مساله سهیم هستند.وی گفت اکنون این اجماع ملی وجود دارد و شورای عالی صلح پیش از این با شخصیت های برجسته سیاسی، پارلمان، احزاب و فرماندهان جهادی گفتگو کرده است.پارلمان و مجلس سنا در روزهای اخیر از هرگونه تحرکاتی که منجر به صلح شود حمایت کردند اما تصریح دارند که صلح بدون آتش بس امکان پذیر نیست و طالبان باید اعلام آتش بس کنند.

منبع: خبرگزاری اطلس