تحقیقات نشان می دهد که حدود ۲۳ درصد علاقه مندان به دین اسلام در چین، جوانان زیر سی سال هستند.

به گزارشمسلم پرس، رشد ادیان آسمانی و به ویژه اسلام سبب حیرت شده است به گونه ای که تحقیقات در چین نشان می دهد که جوانان زیر سی سال در چین علاقه زیادی به این دین دارند و درباره این دین مطالعه می کنند.تحقیقات نشان می دهد که حدود ۲۳ درصد علاقه مندان به دین اسلام در چین، جوان هستند و گرایش به اسلام حدود ۱ درصد از مسیحیت نیز پیش افتاده و پیروان بیشتری دارد.بر این اساس در نیمه این قرن تعداد مسلمانان حدود ۳۰ درصد افزایش می یابد که مبین آموزه های متعالی این دین است که سبب گرایش به این دین می شود و هر روز بر تعداد پیروانش افزوده می گردد.اکثر مسلمانان در چین در ایالت سین کیانگ زندگی می کنند و علیرغم فشار ها و محدودیت های زیاد به دستورات دینی خود توجه کرده و آن را رعایت می کنند.در سال ۲۰۱۴ دولت سین کیانگ اعمال مذهبی در ساختمان های دولتی و همچنین پوشیدن لباس با نشان های مذهبی را ممنوع کرد.

منبع: خبرگزاری مهر