مردم بحرین با وجود اقدامات شدید امنیتی رژیم آل خلیفه با شرکت در تظاهرات روز جهانی قدس اعلام کردند که ملت بحرین به یاری مردم فلسطین در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و آنان را تنها نخواهد گذاشت.

به گزارشمسلم پرس، مردم بحرین با وجود اقدامات شدید امنیتی رژیم آل خلیفه، همراه با دیگر مسلمانان جهان راهپیمایی روز جهانی قدس را برگزار کردند.شمار قابل توجهی از اهالی " المالکیه " در جنوب غرب شهر " منامه " با شرکت در تظاهرات روز جهانی قدس تاکید کردند که از مساله مهم حمایت از قدس و یاری مردم فلسطین عدول نمی کنند.همچنین هزاران نفر از اهالی منطقه " الدراز " با برگزاری تظاهرات روز قدس پس از نماز جمعه اعلام کردند که ملت بحرین به یاری مردم فلسطین در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و آنان را تنها نخواهد گذاشت.برگزاری تظاهرات روز جهانی قدس در مناطق مختلف بحرین به ویژه منطقه " اسکان عالی " با وجود تلاش حکومت آل خلیفه برای جلوگیری از برپایی تجمع و اعتراضات مردمی صورت گرفت.

منبع: العالم