رئیس عمومی شورای علمای غرب افغانستان با تاکید بر اینکه علمای دینی می توانند نقش به سزایی در وحدت مسلمین داشته باشند، افزود: امروز، روز وحدت میان مسلمین است.

به گزارشمسلم پرس، مولوی خداداد صالحی؛ رئیس عمومی شورای علمای غرب افغانستان طی سخنانی در ضیافت افطاری کنسولگری ایران در هرات گفت که در حال حاضر دشمنان اسلام از هیچ راهی به جز اختلاف افکنی نتوانستند بر مسلمانان تسلط پیدا کنند، و وضع فعلی برخی از کشورهای اسلامی به همین دلیل می باشد.رئیس عمومی شورای علمای غرب افغانستان با اشاره به اوضاع یمن، سوریه، عراق، فلسطین و پاکستان گفت که هیچگاه مسلمانان خواستار چنین وضعیتی در این کشورها نبوده اند و این برگرفته از تلاشهای دشمنان برای وارد کرده ضربه به اسلام است.مولوی خداداد با تاکید بر اینکه علمای دینی می توانند نقش به سزایی در وحدت مسلمین داشته باشند، افزود: امروز، روز وحدت میان مسلمین است.وی تاکید دارد که " هر شخصی که لااله الا الله، محمد رسول الله می گوید مسلمان است و هیچ فردی حق ندارد، به وی توهین کند ".مولوی خداداد در ادامه گفته هایش با اشاره به وحدت دیرینه ی شیعه و سنی در کشور گفت که شیعه و سنی همه با هم برادر بوده و همیشه در کنار یکدیگر زندگی کرده اند و هرگز در جامعه فرقی میان این دو قشر نبوده است.وی از تمامی علما خواست تا به عنوان رهبران این جامعه مردم را به وحدت و همدلی دعوت کنند و هرگز اجازه ندهند تا دشمنان به هدفشان برسند.در حاشیه ی این محفل مولوی غلام سرور، رئیس شورای صلح هرات نیز گفت که تمام مسلمانان باید از مردم فلسطین حمایت کنند.وی در ادامه افزود که در حال حاضر این وظیفه ی تمام ماست تا مردم را دعوت به حمایت از این کشور مظلوم بکنیم.

منبع: خبرگزاری آوا