آمریکا سفیر جدید افغانستان که دو هفته پیش توسط دولت وحدت ملی معرفی شده بود را رد کرد.

به گزارشمسلم پرس، برخی رسانه ها گزارش دادند آمریکا سفیر جدید افغانستان را رد کرده است.دولت وحدت ملی دو هفته پیش «حمدالله محب» را به عنوان سفیر این کشور در امریکا معرفی کرد اما برخی رسانه ها خبر از رد شدن وی می دهند.ارگ ریاست جمهوری این مساله را انکار می کند و می گوید این مساله تاکنون به صورت رسمی از سوی دولت آمریکا مطرح نشده است.

منبع: خبرگزاری اطلس